Význam mobilní viditelnosti

Éva Szántai

Director, Product & Technology

Nejvíce omílané téma loňska byla viditelnost reklam. Proč? Protože po měřeních viditelnosti byly vytvořeny nějaké standardy, no a kostlivci začali vykukovat ze skříně:

Bylo jasné, že u průměrného ratu přibližně polovina nebyla uživateli vůbec vidět, takže velká část bannerů se uživatelům ve finále ani nezobrazila.  To vystrašilo každého: inzerenti si uvědomili, že pouze polovina jejich kampaně na online a mobily byla vlastně vidět a média, protože náhle se jejich nabízené prostory scvrkly o polovičku.

Co můžeme nazvat viditelnou reklamou?

Reklama se počítá jako viditelná, pokud alespoň polovina banneru je vidět na hlavním screenu po dobu min 1 vteřiny. Takto to v praxi funguje.  Museli jsme čekat dost dlouho, než se podobná definice viditelnosti stanovila i pro mobily, a hurá, stalo se v květnu 2015. Překvapivě jde o stejný proncip jako na webu. Ale to neřeší všechno: lidé se v mobilech chovají jinak, surfují rychleji a přejíždějí mezi stránkami také jinak, ale největší problém je, že pravidla jsou jiná pro nativní reklamu a jiné různé varianty bannerů.

Jak jsme mohli teda minout zobrazenou reklamu?

Je zde více důvodů. Například, že zóna pro zobrazování reklam je postavena na špatném místě webu. Pokud je reklama umístěna v dolní části stránky, uživatel se tam skoro nikdy nedostane, ani k části daného banneru. Další běžný omyl je pokud se banner ani nenačte. Pokud má uživatel pomalý internet, či naopak kreativa je moc veliká, tak když se impresse započte, banner se nezobrazí.  Třetím důvodem je tzv „háček“, když uživatel překlikává mezi stránkami či opouští stránky moc rychle.  V tomto případě se objeví nápis, ale nezobrazí se celý banner ani na splnitelnou dobu jedné vteřiny.

Jaké jsou překážky v měření viditelnosti?

Zde se počítá s několika komplikujícími faktory, pokud dojde na měření viditelnosti. Z technického hlediska, měření HTML5 bannerů by mohlo být trochu problematické. Pokud se reklama objeví v iFrame na straně inzerujícího, poté žádná větší ani lepší nemá šanci vše důkladně změřit.  Další technický problém přichází z rozdílů mezi měřícími metodami.  Oficiálně pouze tyto společnosti mohou nabídnout měření viditelnosti, akreditované MRC a pouze pár z nich má tuto certifikaci. Pár jsme jich otestovali, abychom zjistili jejich servis a měření viditelnosti. Bohužel, naše zkušenosti ukazují, že výsledky stejných kampaní na stejných bannerech jsou u různých společností úplně jiné. Přičemž s jedním kodem, co jsme měli, byla u jedné viditelnost 40% a u druhé společnosti 80%.  To nám ukazuje zcela jasně, že dokonalé řešení měření ještě neexistuje. V současnosti pracujeme s MOAT, což je společnost, která se může vydávat za průkopníka v metodách měření viditelnosti.

V dohledné budoucnosti

Vidíme rostoucí tendence mezinárodních účastníků, že kromě měření viditelnosti se snaží také těžit z výsledků a zjištění.

1.100% viditelnost

Stále více inzerentů si klade otázku: proč bychom měli kupovat reklamy, které nejsou vidět? Trh začal velmi rychle reagovat na tento požadavek a některé společnosti už nabízejí 100% viditelné produkty pro jejich klientelu. Ve skutečnosti kampaň bude fungovat tak, že pojede, dokud kampaň nezasáhne určité předem definované množství zhlédnutí.  V závislosti na platformě, takovým způsobem by mohlo být AV doručeno v dvojnásobném množství, přesto že zde není žádné reálné 100% řešení, pouze úměrný nárůst vnějších okolností.

2. Viditelné zobrazení

V mnoha DSP VI (viditelné zobrazení) je k dispozici pro nákup a kampaně mohou být optimalizovány podle toho. To znamená vyšší ceny, ale platíte už za viditelné zhlédnutí.  To vše souvisí s výše uvedenou 100% viditelností, protože je tu více AV doručeno, než objednáno.

3. Náklady za hodinu

Jedním z nejzajímavějších faktů jsou v tomto případě je realizace CHP, tedy cena za hodnu.  Namísto CPM nebo CPC nabízí vydavatel cenu za hodinu, bez ohledu na množství.  Tímto způsobem se reklama objeví na obrazovce několik minut, což umožňuje hlubší zapojení, navíc kampaně dosáhnou lepšího povědomí o značce.

Viditelnost by mohla reformovat či změnit celý online reklamní průmysl, pokud se naučíme jak ji správně využívat.  Ale to, co je jasné: viditelnost bude jednou z palčivých témat jednoho až dvou let na konferencích a to také musí zadavatel brát v úvahu, když přemýšlí nad kampaní.

Na závěr bych rád položil řečnickou otázku: jak – jestli vůbec – dokáže digitální viditelnost ovlivnit viditelnost offline kampaní a reklamy?

May 27, 2016
Reklama cílená dle místa

Není to tak dávno, kdy ruský poskytovatel obsahu aspirující na první lokalizaci dle místa, ohromil odvětví těchto služeb.

Přečtu si je >
Mobil rich média

Nedávno jsem dostal otázku, jaký je rozdíl mezi HTML5 a rich media  řešeními. HTML5 je programovací jazyk, pomocí kterého se vyrábí rich media reklama. Takže všechna řešení rich media jsou vyráběny pomocí HTML5 technologie, ale na druhé straně ne všechna HTML5 řešení jsou zároveň rich media. Za takový rich media banner můžeme považovat banner, ve kterém je možné spustit více snímků než v běžném banneru. Je do něj možné integrovat fotogalerii, video nebo hru, takže se vlastně jedná o složitějsí řešení. Všechny …

Přečtu si je >